ORDINUL 1121 pe 2006 privind identificarea culorilor containerelor

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
Ministerul Administratiei si Internelor

 
Ordin nr. 1281 / 2005    / 1121 / 2006
privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 19/01/2006 
  In baza prevederilor art. 19 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, in temeiul art. 5 alin. (8) din Hotararea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul Ordonantei de urgenta Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul mediului si gospodaririi apelor si ministrul administratiei si internelor emit prezentul ordin.

   Art. 1. - Pentru aplicarea unitara la nivel national a colectarii selective, containerele si recipientele folosite in cadrul serviciilor publice de salubrizare pentru colectarea separata a diferitelor tipuri de materiale se inscriptioneaza cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate si sunt: 
   a) fabricate in culoarea prevazuta in anexa pentru respectivul tip de material; sau 
   b) marcate in culoarea prevazuta in anexa pentru respectivul tip de material, prin vopsire, prin aplicare de folie adeziva sau prin alt procedeu similar, pe minimum 20% din suprafata totala vizibila.
   Art. 2. - Inscriptionarea si aplicarea marcajului colorat trebuie sa fie durabile si vizibile, astfel incat sa se asigure identificarea destinatiei containerelor si recipientelor de colectare selectiva. 
   Art. 3. - Prevederile prezentului ordin se aplica si in cazul containerelor din spatiile special amenajate de catre autoritatile administratiei publice locale, destinate colectarii separate a diferitelor tipuri de materiale continute in deseurile de ambalaje. 
   Art. 4. - Anexa face parte integranta din prezentul ordin. 
   Art. 5. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

Ministrul mediului si gospodaririi apelor, Sulfina Barbu 
Ministrul administratiei si internelor, Vasile Blaga 

ANEXA


    CULORILE
pentru identificarea containerelor si recipientelor destinate colectarii separate a diferitelor tipuri de materiale continute in deseurile municipale si asimilabile celor municipale
------------------------------------------------

Tipul de deseu / Culoare 
Deseuri  nerecuperabile/ nereciclabile         Negru/gri       
Deseuri  compostabile/ biodegradabile          Maro         
Sticla   alba/colorata                         Alb/verde
Hartie/carton                                  Albastru      
Deseuri din Metal si plastic                   Galben
Deseuri periculoase                            Rosu

-----------------------------------------